Diabetes herstellen vanuit Ubuntu

Wout Peters

Diabetes type 2 is geen chronische ziekte en je kunt er in veel gevallen heel goed van herstellen! Eigenlijk is het helemaal niet nodig om Diabetes type 2 te krijgen! Zowel in het voorkomen als in het herstellen van deze onnodige ziekte is een Steunend Netwerk (van zowel zorgprofessionals als directe omgeving) bijzonder belangrijk. Maar hoe creëer je zo’n Steunend Netwerk? De Zuid-Afrikaanse Ubuntu filosofie heeft ons hierin belangrijke lessen te leren. In deze sessie gaan we in op ‘Ik ben omdat Wij zijn’ en op ‘Ik zie jou, hier ben ik’. Door Diabetesherstel.nl worden vanuit het Gezondheidshuis in Zenderen hersteldagen georganiseerd, waar mensen met diabetes type 2 vanuit de Ubuntu filosofie kennis kunnen maken met zes herstelpijlers: steunend netwerk, voedend eten, natuurlijk bewegen, bewust ontspannen, betekenisvol leven en uitgerust wakker worden.

Biografie

Wout Peters volgde als ambulanceverpleegkundige de Master Healthy Ageing Professional en raakte diep onder de indruk van de transformerende kracht van Participatief Actieonderzoek (PAO). In Veendam (GR) heeft Wout met behulp van PAO de beweging in gang gezet van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag (van ZZ naar GG). Zowel zorgprofessionals als burgers zijn in co-creatie bij deze beweging betrokken en dat zorgt community-up voor eigenaarschap en samensturing. Deze begrippen zullen tijdens de sessie uitgebreid belicht worden. Wout is oprichter van de Stichting IkiBuntu, een samenvoeging van het Japanse woord Ikigai (zingeving) en het Zuid-Afrikaanse woord Ubuntu (‘Ik ben omdat wij zijn’.) Breng binnen de huidige ziektezorg deze twee elementen samen en je gaat als vanzelf werken aan preventie & amplitie. Vanuit zijn visie “Geen zorg kan zorgen, zonder kennis van het levensverhaal” werkt Wout met behulp van PAO aan verbinding, salutogenese, amplitie en altruïsme. Met resultaten die verwonderen. Het PAO in Veendam leverde 45 oplossingsrichtingen op die de beweging van ZZ naar GG daadwerkelijk in gang hebben gezet. Vanuit Zenderen gaat Wout aan de slag met Diabetesherstel.nl

Met dank aan

Bedankt

Bedankt voor je deelname!