Op weg naar sociaal domein 3.0

Willy van Eijs

In deze workshop kunnen bezoekers ervaren wat het is om met een ondersteuningsplan te werken. Met name de uitvraag waarbij de inwoner en niet de professional de regie krijgt. Tevens krijg je een korte demo van het registratiesysteem/platform waarop dat gecommuniceerd kan worden. Met deze werkwijze wordt voldoen aan de AVG en er kan gestuurd worden op resultaten, enz.

Biografie

Willie is van het vereenvoudigen, van het afpellen van ogenschijnlijk complexe situaties naar hanteerbare oplossingen. Uitgangspunt als het gaat om maatschappelijke resultaten: “als ik het mijn moeder en mijn kinderen niet uitgelegd krijg, hebben we het nog niet goed genoeg gedaan”.

UitKoers realiseert meetbare resultaten in het sociaal domein. Resultaten uitgedrukt in maatschappelijke termen die iedereen begrijpt. En door de resultaten meetbaar te maken zien we ook dat alle partijen die hierbij betrokken zijn beter hun taak kunnen uitvoeren en hun doelen realiseren.
Wat daarvoor moet gebeuren is gezamenlijk een duidelijke koers, de stip in de verte, uit te zetten. Maar net zo belangrijk is het om op weg naar die stip waar nodig uit de gebaande paden te gaan. Dus ga UitKoers!

  • Burger/cliënt, die de regie pakt, eigen kracht in zet en talent benut
  • Medewerker, die de cliënt centraal stelt, uitgaat van wat wél kan, op tijd op de handen gaat zitten en gericht is op succes
  • Zorgorganisatie, die staat voor het maatschappelijk resultaat, daarvoor contracten afsluit, met weinig regels en administratie
  • Opdrachtgever (gemeente/zorgkantoor), op zoek naar zorg op maat, stuurt op maatschappelijk resultaat, en streeft naar afschaling van de zorg en inzet van informele zorg

Met dank aan

Bedankt

Bedankt voor je deelname!