Werk voor Toekomst, Toekomst voor Werk

Karin van Rhijn en Annemarth Idenburg

Als we in de toekomst iedereen nodig hebben om al het werk te verrichtten wat nodig is om de samenleving draaiende te houden, waar moeten we nu dan aan werken? Meer en meer wordt duidelijk dat het huidige systeem voor de toekomst niet houdbaar is, ook als het om zorg gaat. In de nieuwe verkenning over ‘werk’ is Trendbureau Overijssel ook op zoek naar de ingrediënten die bijdragen aan een houdbare zorg. We leggen hierbij een focus op Zorg Thuis. Waarin betaalde en onbetaalde zorgtaken samen komen. Ook zullen we in deze sessie ingaan op ontwikkelingen zoals flexibilisering, technologisering en intensivering en de effecten daarvan op het werken in de zorg. Samen met de deelnemers gaan we op zoek naar en bespreken we de goede voorbeelden (die er echt al zijn!). Wat kunnen wij daarvan leren? En wat helpt decentrale overheden en hun partners in Overijssel om voorbereid te zijn op een houdbare zorg in de toekomst?

Biografie

Trendbureau Overijssel

Annemarth Idenburg is gefascineerd door de vraag hoe de samenleving omgaat met complexe maatschappelijke vraagstukken en hoe de overheid daar richting aan kan geven. Ze studeerde Toegepaste Wiskunde aan de Universiteit Twente waar ze in 1993 promoveerde bij de faculteit Bestuurskunde. Daarna werkte ze onder andere bij het RIVM/Milieu en Natuurplanbureau, DHV en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Sinds 1 mei 2019 is ze directeur van Trendbureau Overijssel.

Karen van Rhijn is bij toeval overheidsland binnen gestapt. Nu werkt zij vol enthousiasme en overgave aan vraagstukken die maatschappelijk impact hebben. Haar achtergrond is het sociaal domein en economie bij gemeenten. Karen begon voor Trendbureau Overijssel met de verkenning Nieuw Publiek Leiderschap. Aangezien we niet weten wat we zonder Karen moeten is zij inmiddels programmamanager.

Met dank aan

Bedankt

Bedankt voor je deelname!