Meer aandacht voor gezondheid

Roy de Witte, gedeputeerde prov. Overijssel

Wat hem betreft blijft hij zich ook het komende jaar vooral bezighouden met de samenleving en voor de samenleving. Welke ambities hij concreet heeft? Graag wil hij nadrukkelijker aan de slag met het onderwerp gezondheid. Mede in het licht ook van de coronacrisis. De Perspectiefnota schrijft dat samen met gemeenten en GGD’s projecten moeten worden opgezet ‘voor het belang van bewegen, een gezonde leefstijl en leefomgeving.’ Verder moet gewerkt worden aan betere voorzieningen en diensten voor inwoners. Zo zijn er huisartsentekorten, terwijl zorgvragen juist complexer worden.

Het ontzorgen van vrijwilligers is ook een belangrijk aandachtspunt. Net als de ambitie dat iedereen kan meedoen in de samenleving en vaardigheden als lezen en schrijven daarbij van essentieel belang zijn. De Perspectiefnota schrijft daarover ‘De coronacrisis heeft het belang daarvan extra onderstreept. Daarom gaan we vanuit het sociale kwaliteit, human capital en cultuur aan de slag met de aanbevelingen van de Sociaal Economische Raad over digitale vaardigheden/laaggeletterdheid.

Biografie

Hij schets zich het liefst als mens. Zeker niet als bestuurder. Roy de Witte. Woonachtig in Manderveen, Twente. Vader van vier kinderen. Misschien past die houding ook juist wel bij zijn portefeuille, waarin hij onder meer aan de lat staat voor ‘sociale kwaliteit’. “Ik ben graag een verbinder”, zo zegt hij . “De afstand die ik soms ervaar met de inwoners, daar heb ik moeite mee en ook echt last van.”

Roy de Witte is met 34 jaar de jongste bestuurder binnen het Overijssels college. Drie jaar geleden begon hij aan zijn klus bij de provincie. Daarvoor was hij wethouder voor het CDA in de gemeente Tubbergen. Daar is hij ook raadslid geweest. Het mag van mij nog meer gaan om mensen”, vertelt hij. “Want politiek is niet alleen winnen hè, het is ook geven. Dat betekent af en toe dat je jezelf opzij moet zetten. Dat geeft ruimte om te luisteren naar de ander en zo kunnen we samen problemen gaan lossen.”

Met dank aan

Bedankt

Bedankt voor je deelname!