Zorgsysteem waarbij de mens centraal staat

Michel van Schaik

Wij mogen blij zijn met ons zorgsysteem. Ons zorgaanbod is kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk voor rijk en arm. De COVID pandemie heeft echter ook de kwetsbaarheden van ons zorgsysteem blootgelegd. De alsmaar toenemende vraag naar zorg kan niet worden geleverd als we blijven doen wat we altijd gedaan hebben. Om toekomstbestendig te worden zal het denken over gezondheid/ vitaliteit en het zorgaanbod fundamenteel moeten transformeren. Er zal ook veel meer focus moeten komen op preventie. Waar we eerst dachten dat de alsmaar stijgende kosten de beperkende factor is, blijkt nu dat tekorten op de arbeidsmarkt en de klimaatcrisis de drijvende krachten voor verandering zijn. Dat vraagt om versterking van de innovatiekracht en het ondernemerschap. Uiteraard moet altijd het belang van de patient of burger daarbij centraal staan. Als we de krachten bundelen en durven te vernieuwen is er veel reden voor optimisme.

Biografie

Michel van Schaik is directeur Gezondheidszorg bij de Rabobank. Na zijn opleiding tot tandarts heeft hij een Master of Science opleiding voltooid aan UCLA. Vervolgens is hij 8 jaar actief geweest in de zorgverzekeraars sector. Zowel op landelijk niveau als regionaal. Als nevenfuncties is hij voorzitter van de Werkgroep Gezondheidszorg van de Nederlandse Vereniging van Banken en voorzitter van de Commissie Gezondheidszorg van VNO-NCW. Hij is verder als toezichthouder/ commissaris verbonden aan Vita Valley, iPH, ZorgDomein, Intrakoop, DOH en World Child Cancer-NL.

Hij is mede-initiatiefnemer en mede-auteur van de volgende programma’s boekpublicaties: Diagnose 2025- over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg (2010), Diagnose Diabetes 2025- over de toekomst van de Nederlandse diabeteszorg (2012), Diagnose Zorginnovatie; over technologie en ondernemerschap (2013) en Goed Gevoed (2019).

Michel is als gastdocent al geruime tijd verbonden aan het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, de Academie voor Medisch Specialisten en de Masterclass Nieuwe Zorg.

Met dank aan

Bedankt

Bedankt voor je deelname!