Van netwerkintake naar netwerkzorg

Karin Hagoort

Netwerkzorg start met integraal kijken. Samen begrijpen wat er speelt en hoe factoren met elkaar samenhangen om vervolgens samen te bepalen wat iemand zelf kan doen om te herstellen en hoe naasten en professionals kunnen bijdragen. De netwerkintake biedt professionals een praktisch handvat om dit te doen en van daaruit te werken aan iemands persoonlijke doelen.  Netwerkzorg vraagt ook om samenwerking tussen organisaties en faciliteiten om de communicatie tussen alle partijen in een zorgnetwerk te faciliteren. In deze sessie bespreken we vanuit de ervaringen in de regio Utrecht wat nodig is om vanuit de netwerkintake naar netwerkzorg te komen en wat dat vraagt van organisatie, professional en hulpvrager.

Biografie

Karin werkt als teamleider Innovatie op de afdeling Psychiatrie in het UMC Utrecht. Zij houdt zich al jaren bezig met het innoveren van de regionale samenwerking met hulpvragers en met buurtteamorganisaties, huisartsen en ggz-organisaties. Het is een complex samenspel van factoren die het weerbarstig maken om in de praktijk van anders denken te komen tot anders doen. In haar promotieonderzoek probeert zij dit beter te begrijpen om hiervan samen te kunnen leren. Andere innovatiethema’s waar Karin aan werkt gaan over de inzet van data science in de klinische psychiatrische praktijk en de inzet van nieuwe kennisbronnen als wearables en verhalen. Meer informatie: Innovatie in de psychiatrie – UMC Utrecht

Met dank aan

Bedankt

Bedankt voor je deelname!