De kracht van verbinding

Ine Bonke en Loes Heerts

In deze workshop delen wij ervaringen uit het netwerk Dementie Twente waar door verbinding tussen doelgroep, professionals, vrijwilligers en netwerkpartners mooie initiatieven en producten zijn ontstaan. Hoe kun je verbinding laten ontstaan? En hoe zet je de kracht van verbinding in ten behoeve van de verbetering van kwaliteit van zorg en welzijn?

Biografie

Ine Bonke is werkzaam als ketenregisseur bij dementie Twente en werkt daarnaast ook 16 uur per week als casemanager dementie.

Loes Heerts is werkzaam als ketenregisseur bij dementie Twente

Zij vinden het belangrijk om vanuit verbinding aan de slag te gaan met thema’s die belangrijk zijn voor mensen met dementie, naasten en professionals. Alleen samen is het mogelijk om zorg, welzijn en diensten voor mensen met dementie en naasten uit te voeren en te verbeteren.

Met dank aan

Bedankt

Bedankt voor je deelname!