Gezonde leefstijl is de sleutel

Gerben van Ommeren

Een gezonde leefstijl helpt gezondheidsproblemen te voorkomen. Daarbij denk je misschien aan fysieke hindernissen; mobiliteitsproblemen bijvoorbeeld. Maar menig huisarts, psycholoog of (wijk)verpleegkundige weet dat de mentale gezondheid van even grote impact is op het welzijn van personen en gezinnen in de wijk.

De wijkaanpak werkt

Schuldenproblematiek, verslaving of depressie vallen veelal samen met fysieke klachten. Hulpverleners zijn in het verleden te vaak beperkt geweest door de schotten van wetgeving, financiering en losgekoppelde verantwoordelijkheden om de in elkaar grijpende problematiek van een cliënt in samenhang te tackelen. Met de wijkaanpak, in onder meer de GGZ, laten partijen zien dat het wél kan én werkt.

Leefstijl is bepalende factor

Naast toegankelijke, kwalitatief goede en betaalbare zorg, is een kernmissie van Menzis het versterken van de leefkracht van ieder mens. Wij richten ons daarbij in regio’s waar we veel verzekerden hebben zoals Twente, op de vijf grootste chronische aandoeningen, waaronder depressie. Voor deze vijf aandoeningen is een gezonde leefstijl de sleutel om te voorkomen dat mensen ziek worden óf om verergering te voorkomen.

Biografie

Accountmanager zorginkoop GGZ Menzis

Met dank aan

Bedankt

Bedankt voor je deelname!