Muzikaal contact en verbinding

CRDL

Muzikaal contact

Een Crdl-moment begint zodra twee mensen ieder een hand op de geleidende sensoren leggen en elkaar daarna op de huid aanraken. Crdl verandert het menselijk lichaam in een muziekinstrument en vertaalt variaties in aanraking in verschillende klanken die de verbinding kleur geven. De intentie waarmee deelnemers elkaar aanraken creëert de ervaring van het moment.

Crdl kan 1-op-1 of in een grotere groep worden gebruikt. Kom het ervaren tijdens onze workshops!

Biografie

Crdl zorgt voor contact en verbinding

Zorgverleners gebruiken Crdl als hulpmiddel om sociaal isolement te doorbreken en contact te maken met mensen met dementie, autisme, een verstandelijke of visuele beperking.

Verbinding
Crdl creëert momenten van betekenisvol contact tussen mensen voor wie contact en communicatie niet meer vanzelfsprekend is én hun dierbaren. Het instrument brengt een zintuiglijk verdiepende ervaring door de schoonheid van aanraking en geluid te verkennen. Het biedt plaats aan een woordevolle ontmoeting waarbij een ieder zich gezien, gekoesterd en omarmd mag voelen.

Over Crdl
Crdl creëert momenten van betekenisvol contact tussen mensen met een fysieke of cognitieve beperking en hun dierbaren. Zorgverleners gebruiken Crdl als hulpmiddel om sociaal isolement te doorbreken en contact te maken met mensen met dementie, autisme, een verstandelijke of visuele beperking.

Crdl is erkend als waardevolle zorginnovatie en winnaar van de Nationale ZorgInnovatieprijs 2018, HeldCare 2017, de Purpose Award 2017, NRC Live Moonshot Startup 2017 en NRC Live Zorgtechnologie Startup 2016. Inmiddels wordt het innovatieve instrument op meer dan 1000 zorglocaties gebruikt.

Met dank aan

Bedankt

Bedankt voor je deelname!