Hulpverleners zijn tijdelijk te gast!

Cindy Hobert

Jij bent als mens uniek. Hoe jong of oud je ook bent. En je weet zelf wat het beste voor je is. Daarom wil je zelf bepalen van wie je wanneer welke zorg krijgt, voor zover mogelijk. Je wilt ook dat iedereen die betrokken is bij jouw zorg, welzijn en ondersteuning, met jou en met elkaar communiceert. Zonder ruis en volledig transparant.

Aan de andere kant zien we mensen die vanuit beroep of liefde bijdragen aan deze zorg. Mensen die buren, vrienden of familie zijn, maar nu ook de mantelzorgers heten. Of huisartsen, psychologen en apothekers die betrokken zijn bij jouw zorgproces. Mensen die met passie werken. Ondanks alle frustraties over verloren tijd vanwege stroeve communicatie.

Frustraties die in het gedachtengoed van OZOverbindzorg eenvoudig weg te nemen zijn. Wij stellen de zorgontvanger centraal op ons onafhankelijke, digitale communicatieplatform en geven hem/haar de vrijheid om zelf te bepalen welke hulpverleners er toegang krijgen. Zo wordt de onderlinge afstemming tussen jou en de betrokken artsen, therapeuten of mantelzorgers vereenvoudigd. En voorkomen we dat zorgverleners er bijna een dagtaak aan hebben om een andere hulpverlener te informeren, terwijl die kostbare tijd veel beter aan zorg besteedt kan worden.

Biografie

Cindy Hobert is initiatiefnemer van OZOverbindzorg. Cindy heeft 17 jaar als praktijkmanager voor huisartsen gewerkt en is geruime tijd mantelzorger voor haar vader geweest. Deze twee ervaringen waren dé motivatie om meer samenwerking te organiseren en een digitaal ‘overdracht schrift’ te ontwikkelen.

OZOverbindzorg is een online platform dat zorgt voor communicatie tussen cliënt, mantelzorger, zorgverleners, welzijnswerkers en vrijwilligers. Innovatie in de praktijk dus!

In het OZO-concept bepaalt de cliënt wie er deel mag nemen in zijn of haar netwerk, de hulpverlener is daar tijdelijk te gast. Er is altijd een actueel netwerk zichtbaar, alle partijen kunnen elkaar goed bereiken en de lijntjes zijn kort. Zonder een belang bij één van de partijen (huisarts, thuiszorg, apotheek, specialist, gemeente, etc.). Resultaat -> Commitment bij alle partijen.

Er is landelijke veel belangstelling voor OZOverbindzorg!

Met dank aan

Bedankt

Bedankt voor je deelname!