Gelijke kansen voor iedereen

Amma Asante

De stem van mensen met een uitkering moet gehoord worden!

Ziekte, een aandoening, verlies van werk of onvoldoende inkomsten: er zijn veel verschillende uitkeringen. En er zijn veel regels. Soms is het lastig om aan die regels te voldoen. Soms is een uitkering gewoon te weinig om van te leven. En het gebeurt ook dat er fouten worden gemaakt.

De Landelijke Cliënten Raad (LCR) streeft naar bestaanszekerheid voor iedereen. Dat betekent een fatsoenlijk inkomen, ook als iemand (tijdelijk) geen werk heeft of niet genoeg kan verdienen. De LCR is officieel gesprekspartner van de landelijke overheid en diverse uitvoeringsorganisaties als UWV en SVB. We werken samen met veel verschillende organisaties om ons doel te bereiken.

Biografie

Ik groeide op in de Amsterdamse Bijlmermeer met twee werkende ouders. Pa als fabrieksarbeider ma als kamermeisje in een hotel. In ons gezin was het motto niet zeuren, neem je verantwoordelijkheid, zet je in, doe je best en wees de regisseur over je eigen leven. Ik groeide ook op met de waarschuwing van mijn vader dat ik tweemaal zo hard moest werken om erkend en succesvol te worden. Want ik was nu eenmaal een zwarte vrouw. Deze woorden waren bedoeld om mij te stimuleren om hard te werken. Maar ze deden ook pijn. Ze hebben veel impact gehad op wie ik uiteindelijk ben geworden, hoe ik naar de Nederlandse samenleving kijk en hoe mijn ideale samenleving uitziet.

Mijn ideaal voor Nederland is een tolerante samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Het is een samenleving vrij van discriminatie en uitsluiting. Het is een samenleving van inclusie waarin iedereen volop meedoet, kansen krijgt, benut en talenten inzet. Kwame hoeft niet harder te werken dan Willem om zijn idealen te mogen verwezenlijken omdat zijn wieg toevallig in Accra stond en niet in Deventer. Hetzelfde geldt voor Ama, Fatima, Destiny, Mohamed en Hodan en hun ouders.

Met dank aan

Bedankt

Bedankt voor je deelname!